Showroom modular

Any: 2015
Client: BHS i Sorigué
Estat: No construït

Prototip de show office modular on s’exploren les opcions de prefabricació que ofereixen els contenidors martítims. En aquest cas es plantegen dues propostes combinant contenidors de 20 i de 40 peus. Es tracta d’un programa per allotjar les necessitats d’oficina tècnica i showroom de nous projectes en construcció sol·licitat per l’empresa constructora. El sistema modular de ràpid muntatge permet fer crèixer l’espai útil segons les necessitats afegint més contenidors idèntics. El sistema permet personalitzar acabats i aparença convertint-se així en una eina de marketing. Les seves mesures estandards faciliten el seu transport i posterior reutilització. Finalment, el treball en taller redueix el temps d’execució i facilita el seguiment i el control de qualitat. Aquest sistema de muntatge en sec redueix l’impacte ambiental respecte a construccions tradicionals.


  • Equip: midori arquitectura
Vista interior de dos contenidors de 20 peus.
Es planteja un interior amb fusta que doni unitat al conjunt de contenidors i alhora aporta calidesa pels visitants.
Combinació per generar dos espais connectats: una sala de reunions i una sala d’espera.
El decalatge dóna privacitat als espais més apartats i genera una terrassa d’accés.

Sistema d’addició

Partint d’un determinat nombre de contenidors, es procedeix a fer els talls a la xapa que actuarà com a façana o coberta.
S’uneixen els diferents contenidors entre ells obtenint l’envolvent que genera els espais tant interiors com exteriors.

Acabats

S’afegeixen els acabats i es personalitza l’exterior amb imatge corporativa si s’escau.
S’utilitzen els retalls sobrants per generar tancaments que generin privacitat o protecció solar.
Vista interior de dos contenidors de 40 peus.
Es genera un espai central d’exposició i reunió. Als extrems, espais de treball compartimentats i dues terraces.
Combinació per generar un espai central de reunió i exposició. Als extrems, espais de treball i espais exteriors compartimentats.
L’exterior es converteix en una façana personalitable que pot esdevenir una eina de marketing i reclam al mig de l’obra.