Europan 17

Ubicació: Waalwijk
Any: 2023
Client: Europan 17 / Gemeente Waalwijk
Superfície: 11.000 m2

About belts and hats | Proposta guanyadora d’Europan 17 a Waalwijk (NL)

La nostra proposta pretén connectar el teixit industrial amb la ciutat històrica de Waalwijk per tal de crear una zona animada que fusioni els dos costats d’una carretera. Aquest projecte està situat estratègicament en un punt de ruptura, al costat de l’A59, i introdueix una estratègia de creixement basada en dos elements: cinturons que connecten i barrets que densifiquen, amb una mobilitat eficient com a fil conductor.

Els ponts per a ciclistes i vianants, juntament amb una seqüència d’espais verds connectats amb passatges existents, reforcen l’operativitat de la zona. Winterdijk i Taxandriaweg tenen dues noves façanes: la primera és verda, la segona és funcional. Tots dos contribueixen al desenvolupament de la ciutat construint una plataforma circulatòria sobre la qual sorgeixen projectes residencials (barrets) i per sota de la qual es fomenten activitats cíviques i comercials (hubs). La plataforma es desplega com un catalitzador de la vida urbana que garantirà la continuïtat de les circulacions entre ambdós costats.


  • Equip: Més arquitectura & Quim Olea arquitectura | Olímpia Solà Inaraja (col·laboradora)

Connectant dues bandes


Sistema de mobilitat integrat a la SRBTNou mobility hub i millores en el TPReferències d’espai públic i mobilitat integrats


Mobility hub & smart mobility


Referències de configuració exteriorTipologies per fases