Europan 16

Ubicació: Roquetas de Mar
Any: 2021
Client: Europan 16

x,y,z

Proposta preseleccionada en l’edició Europan 16 (4a posició).

Roquetas de Mar és un cas d’estudi de les moltes ciutats situades en l’anomenat mar de plàstic i que és el resultat d’un model de creixement que prioritza la producitivitat enlloc del comfort dels habitants.

El projecte mostra 3 enfocs en les 3 dimensions. L’enfoc territorial (X), l’enfoc urbà (Y) i l’enfoc domèstic (Z). Aquests 3 enfocs aportaran solucions a la nostra parcel·la, que es troba situada a les afores de la ciutat, a tocar del teixit agrícola, i les ciutats de la província amb la mateixa problemàtica; l’estratègia dels 3 enfocs esdevé un sistema.

La X representa la intersecció entre els camins agrícoles i la ciutat que queden units a través d’un anell verd; la Y crea un nou pla urbà que es basa en espai públic de qualitat; l Z és la superposició d’usos i respon a diferents necessitats i realitats.

x, y, z son tres coordenades anant en una mateixa direcció per construir una ciutat verda, sostenible i socialment justa.


  • Equip: Més arquitectura i Gisela Rovira Herrero

(X,0,0) Intersecció

X representa la intersecció dels camins existents amb la ciutat i respon a la qüestió territorial. Un anell verd connecta els antics camins rurals, aporta natura a la ciutat i activa les interseccions entre el teixit urbà i el teixit agrícola.

La forma circular connecta tots els barris de manera equitativa. La intersecció esdevé l’entrada als barris i, per tant, a la ciutat. Aquesta connexió es fa a través d’un mitjà de transport net i assequible: la bicicleta.

La vegetació és a base de plantes autòctones de baix manteniment. Els diferents elements urbans que aporten llum i un lloc on descansar, jugar i contemplar el paisatge segueixen els principis de reciclatge per a una construcció sostenible i per a conscienciar sobre el l’activitat agrícola i el seu impacte en el medi ambient.

Model de creixement

Es crea un model de creixement aplicable a les ciutats de la província amb problemàtiques semblants. Es tracta d’una infraestructura verda que connecta les ciutats i els recursos naturals, útils per als treballadors agrícoles i els ciutadans però també amb un interès potencial per a activitats turístiques.

(0,Y,0) Extensió

Y és l’extensió de l’espai públic i crea una nova planificació urbanística basada en l’espai públic de qualitat. A través de places de barri àmplies i obertes connectades amb els serveis públics s’aconseguirà un entorn segur i accessible per a tothom que millorin la integració social.

La plaça central és un punt de trobada del barri vinculat als serveis públics. Dóna accés als equipaments educatius públics i ofereix un espai per a activitats amb verd i ombra.

Les places del barri són una transició del públic al privat. Estan definides pels blocs residencials que creen una seqüència d’espais oberts, que es connecten mitjançant unes obertures als blocs. Aquests dos tipus de
les places de barri representen la transició als camps o a la ciutat.

(0,0,Z) Superposició

Z és la superposició d’usos que respon a les diferents necessitats i realitats. Es potenciarà un sistema d’ús mixt connectat a l’espai públic per tal d’aconseguir una millor integració social.

El model de co-working fusiona treballar i viure. El model de co-living consisteix en una agregació de mòduls flexible sistema que dóna múltiples possibilitats a les diferents necessitats. L’últim pis és el model de co-farming, que aglutina l’agricultura i la funció de vida i està pensat per canviar gradualment el mar de plàstic.

El centre co-mmunity forma part dels equipaments socials accessibles des del plaça central i s’organitza al voltant d’una plaça comunitària interna. Inclou aules flexibles, una ludoteca, un auditori i un exposició a l’aire lliure. Aquesta ruta acaba a l’emblemàtica torre de vigilància i aigua que ofereix vistes sobre el mar de plàstic i recorda la importància dels recursos naturals.