Plaça Elisa Antonella

Ubicació: Barcelona
Any: 2022
Client: BIMSA
Superfície: 541 m2
Estat: En redacció

El projecte Plaça Elisa Antonella és una proposta que busca oferir un espai de joc inclusiu on tot tipus de nens puguin jugar entre ells. Per facilitar l’orientació dintre de l’àrea de joc, el programa s’organitza en bandes.


  • Equip: Més arquitectura
  • Col·laboradors: Chiara Prandini (arquitecta), CVC Ingenieros (enginyers), Lil'structures (estructuristes).
Imatge de Binil arquitectura

Ubicació sobre una infraestructura

La plaça Elisa Antonella està ubicada sobre una llosa de formigó amb vials a banda i banda de trànsit intens. Aquesta llosa cobreix el túnel de la Travessera de Dalt entre el Carrer Escorial i Ca l’Alegre de Dalt. La intervenció busca potenciar la sociabilització en l’espai públic connectant l’àrea de jocs amb l’avinguda existent a través de la seva circulació peatonal i vegetació.

Aquesta nova àrea de jocs pretén oferir un espai accessible on els nens amb i sense discapacitat puguin explorar i jugar entre ells.


Estratègia urbana

Dins del parc, s’introdueix un nou llenguatge de línies corbes i colors que aporten una nova experiència sensorial dins de la ciutat. Des de l’exterior s’integren els elements urbans existents com les rajoles que s’exposen als murs del límit verd.

El perímetre està protegit amb vegetació que alhora permet el contacte visual amb l’entorn. Perquè la transició entre el parc existent i el parc infantil sigui fluida i intuïtiva, es connecten els recorreguts d’ambdues zones.


Abans i després

El 9 d’abril de 2023 El Periódico va fer un extens reportatge per parlar de les noves 10 àrees de joc totalment accessibles de Barcelona amb un recurs gràfic en què es podia comparar l’abans i el després dels diferents emplaçaments. El podeu consultar aquí.

Fotografia de l’estat actual

Imatge de la proposta de Binil arquitectura.

Franges i recorregut sensorial

Per facilitar l’orientació dins del parc, la proposta organitza el programa en franges. En el sentit curt, les activitats més dinàmiques tenen lloc al centre i al fons, lluny del trànsit, mentres que els jocs més tranquils tenen lloc al perímetre i a l’entrada. En ambdós sentits llargs, es pot llegir la seqüència de verd perimetral, pas accessible i zona de jocs, que permet un fàcil accés per tota la zona, guiant nens i cuidadors a través de diferents experiències.

L’elecció de la vegetació respon a la voluntat d’oferir diferents textures, colors i olors al llarg de les estacions, és a dir, 4 en total. Alhora, aquestes s’associen a una qualitat: introspecció, creativitat, moviment i exploració, fomentant un desenvolupament saludable.


Un parc infantil totalment accessible

Durant el procés de disseny d’aquest parc hi ha hagut la participació de famílies i entitats, en aquest cas vinculats a la Fundació Nexe, que treballa amb infants amb pluridicapacitat. Gràcies a les sessions de co-creació amb cuidadors i famílies com la de la Marie-Pierre, hem afegit elements especials com un canviador, un penjador per a mòbils i bancs accessibles -a l’interior- i una font i una paperera -a l’exterior-.


Un espai jugable, variat i inclusiu

Àrea de jocs a Pl. Elisa Antonella