Biblioteca a
Arenys de Mar

Ubicació: Arenys de Mar, Barcelona
Any: 2019
Superfície: 1760 m2
Estat: No construït

DESCALCES PEL PARC

Proposta finalista per al concurs convocat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar i la Diputació de Barcelona.

Projecte per a la reconversió de l’antic convent de les Clarisses en la nova Biblioteca Municipal.

La proposta aprofita la posició cèntrica de l’antic convent per integrar-lo en l’eix principal, la Riera, i que passi a formar part d’una xarxa d’espais verds. S’aconsegueix un pulmó verd que manté el convent com un lloc de silenci i que, alhora, està ben connectat amb la resta del poble. A través d’un nou volum per ampliar la superfície de programa, es crea una dualitat d’espais exteriors que condueixen gradualment cap a l’interior de la biblioteca. Amb la voluntat de mantenir l’aspecte del convent,  l’ampliació queda enterrada dins la topografia, deixant espai al centre per donar lloc al nou claustre. El programa s’articula a partir de la posició estratègica del nou accés i del pati interior que ordena els recorreguts i relaciona l’existent amb l’ampliació. La zona infantil i de documentació, com a espais més transitats, queden a la part nova; la part antiga s’utilitzarà per a les sales de consulta, l’administració i la sala d’actes, que tindrà l’espai de l’antiga església.


  • Equip: Jordi Henrich i midori arquitectura
  • Col·laboradors: BIS estructures i Ordeic enginyeria i consultoria
El nou volum crea una plaça d’accés i el convent de les Clarisses passa a formar part de la riera.

VERD I CENTRALITAT

La proposta reconeix la bona connexió de l’antic convent de les Clarisses amb el poble i utilitza un nou volum per per fer-la possible. Aquest, crea una topografia que genera una suau transició amb el desnivell i que alhora suma en el pulmó verd al mig del poble: un oasi de silenci per a la nova biblioteca.

PLE

L’ampliació recull el desnivell i orienta l’edifici cap el poble.

BUIT

Es crea una dualitat d’espais exteriors que fan de transició entre l’espai urbà immediat i l’interior.

El nou claustre és el lloc de trobada i dóna accés a l’edifici existent.
La proposta integra els verds existents a través de la topografia que genera el nou volum i crea un pulmó verd al mig del poble
Els nous jardins permeten un descens suau pel desnivell que deixa l’antic convent com a protagonista.
L’edifici de l’ampliació queda embegut en la topografia sinuosa i amable que connecta des del punt d’accés fins la cota superior.

Programa d’usos

L’interior existent conserva el caràcter del convent i deixa a la vista les encavallades de fusta

Sistema constructiu

L’ampliació mira cap el nou claustre i té com a teló de fons la façana posterior del convent de les Clarisses