Exposició a
Les Clarisses

Ubicació: Arenys de Mar, Barcelona
Any: 2018
Superfície: 400 m2
Estat: Construït

CLARISSES: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Museïtzació, disseny i comissariat d’exposició per encàrrec de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

L’encàrrec era el d’una exposició de petit format a la capella del convent però la proposta va voler anar més enllà i oferir un recorregut guiat a través de la museïtzació de l’edifici, localitzant les zones amb major interès on mostrar els quatre àmbits d’investigació; es proposa convertir el continent en contingut. Es fa ús del color vermell com a eina identitària que destaca en l’espai existent, mostrant-se com a element afegit i que transforma les sales blanques i buides de l’edifici en llocs vistosos i amb identitat.

Degut al baix pressupost, es decideix crear els suports expositius aprofitant mobiliari i elements que trobats a l’edifici, redistribuïnt-los o apilant-los segons convingui contribuïnt també a no crear cap residu. Una finestra amb porticons tombada sobre una taula serveix de vitrina per a exposar aquells documents originals més delicats; piles de calaixeres i cadires impedeixen el pas dels visitants a zones fora el recorregut de l’exposició. Així, es pot destinar el gruix de pressupost a la impressió i panellat del material gràfic. El pressupost restant, s’inverteix en les làmines de plàstic translúcid i tul vermell que permeten transformar l’espai. L’ajuda de la brigada municipal va permetre no haver de gastar en muntatge.


  • Equip: midori arquitectura i Marc Duatis
El passadís principal del convent, on hi havia les antigues cel·les, es tenyeix de vermell per marcar el recorregut de l’exposició.

Museïtzació

CONTINENT I CONTINGUT

L’edifici existent passa de ser el contintent a ser part del contingut de l’exposició. A través de la museïtzació és possible visitar els llocs singulars del convent.

ELEMENTS RECUPERATS

S’utilitza mobiliari i objectes existents com a suport expositiu i també per marcar recorreguts.

TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI

S’utilitza plàstic translúcid i tul vermell per definir l’abast del recorregut expositiu.

Àmbit 0. BENVINGUDA
L’accés és l’espai més conegut per a tothom. El torn era la finestra de relació entre la gent del poble i les monges.
En un convent ple de passadissos, el vermell guia i marca el camí de tota l’exposició.

Continguts

A banda de la museïtzació del convent, es creen una sèrie de panells per explicar els continguts que van des de la història fins a propostes de reconversió en equipament públic pel futur.
Àmbit 1. PASSAT OBLIDAT I PASSAT CONEGUT
L’altell de l’església on hi havia l’antic cor esdevé part del recorregut on es parla del passat del convent.
Àmbit 2. LA CONSTRUCCIÓ ORIGINAL
S’utilitzen unes antigues finestres com a vitrines per exposar el material més delicat com els plànols originals del convent.
Àmbit 3. ESPAIS VISCUTS
Una de les cel·les recupera antics mobles i mostra com es vivia al convent.
Àmbit 4. EL FUTUR DE LES CLARISSES
Al final de recorregut s’ensenyen dues propostes acadèmiques utilitzant els mobles existents com a suports. Foto: Xavi Salbanyà

L’11 de febrer de 2018 els informatius de TVE es feien ressò de l’exposició al Convent de les Clarisses.