HPO Hospitalet

Ubicació: L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Any: 2011
Superfície: 54.400 m2
Estat: Projecte acadèmic

DOS BLOCS I DOS BUITS

L’exercici consisteix en construir 400 habitatges sobre una grandíssima parcel·la a L’Hospitalet. Situat en l’antic complex fabril de Cosme Toda, se’n conserva només una antiga nau d’obra vista situada just al mig de la parcel·la. El projecte uneix les diferents escales i teixits urbans del seu voltant mitjançant dos grans blocs que deixen dos grans espais lliures al seu davant. Cada edifici, de baixa i 4, disposa de tres patis interiors de gran dimensió, que actuen com a llocs de calma i tranquil·litat, en contrast amb l’exterior. Els dos edificis estan lligats entre ells mitjançant un seguit de murs paral·lels que, seguint l’esquema d’un pentagrama, relacionen els dos blocs amb les parcel·les veïnes i alhora entre ells, permetent a tots els habitatges gaudir de façana en ambdues bandes; una al carrer i una altra al pati.


  • Equip: Albert Montilla
Dos grans peces en contrast amb les dues grans masses arbrades i relacionant-se amb les preexistències a través de les aliniacions i buscant la construcció d’un conjunt amb l’antiga fàbrica de Cosme Toda.
La gran parcel·la on es trobava l’antiga fàbrica Cosme Toda queda definida per dues infraestructures ferroviàries.
El projecte se situa ortogonal a la parcel·la sense seguir cap aliniació preexistent.

El projecte conserva l’antiga nau del complex fabril de Cosme Toda que queda situada just al mig de la parcel·la en el sentit transversal.

Els dos volums es desplacen per aliniar-se amb la preexistència i deixar lloc a dues grans masses verdes i frondoses.
PLANTA TIPUS. La divisió de les dues peces segueix un pentagrama imitant la parcel·lació veïna. Les peces es perforen amb l’objectiu de donar llum i accés als habitatges, complint unes condicions estrictes per donar als habitatges les millors condicions d’aprofitament de llum i ventilació.
La introducció al seu torn de la vegetació als patis interiors permet crear espais de silenci i repòs. Tot això es marterialitza en dues peces massisses construïdes a força de maó negre a l’exterior i maó blanc a l’interior, accentuant el contrast interior-exterior.
PLANTA BAIXA. Les perforacions arriben fins el nivell -1 i permeten la circulació a través en planta baixa i la connexió amb el carrer.
PLANTA PARKING. Les perforacions fins el nivll -1 fan que la zona d’aparcament no perdi aquest caràcter il·luminat i ventilat naturalment.
Les perforacions de la façana són petites i horitzontals i s’allarguen i s’uneixen entre elles quan convé en forma de gelosia aprofitant les possibilitats d’agregació de la rajola, formant forats més grans o més petits en funció de la privacitat requerida.
La tipologia més llarga pertany als habitatges de 30m.
Aquests apartaments ventilen per les dues façanes (una al carrer i una al pati) i tenen també un pati interior.