CAP a La Llagosta

Ubicació: La Llagosta, Barcelona
Any: 2020
Superfície: 1525 m2
Estat: No construït

Proposta no seleccionada per al Centre d’Atenció Primària a La Llagosta organitzat per Infraestructures.cat i l’Ajuntament de La Llagosta.

PARC D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

La proposta té com a punt de partida el nou parc que s’obrirà just davant d’aquest nou equipament. Aprofitant la ubicació cèntrica de l’emplaçament, es projecta un edifici integrat en l’espai públic que transforma l’entorn en un nucli verd al centre del poble a través de la seqüència de l’eix C.Estació- Av.Onze de Setembre. Una geometria en successives reculades busca la integració del verd i els usuaris. Un accés a través del nou parc afavoreix l’entrada dels usuaris des d’un espai públic que actua com a vestíbul exterior i s’extén a l’interior en un eix de patis i serveis. S’aprofita la il·luminació est i oest a les façanes perpendiculars al parc de manera que l’orientació sud i les vistes al parc són des de les zones comunes ubicades al centre. El programa s’estructura a partir de tres crugies longitudinals que organitzen funcionalment l’equipament: una crugia central allotja serveis i la comunicació vertical i un pati que dóna llum a les sales d’espera; dues crugies laterals allotgen les diferents consultes sent possible la il·luminació per façana.


  • Equip: Territori 24 i midori arquitectura
El nou edifici esdevé un conjunt verd d’accés i trobada dins La Llagosta.

EIXOS VERDS CONTINUS

Es dissenya un equipament integrat en l’espai públic que transforma l’entorn en un nucli verd al centre del poble a través de la seqüència de l’eix C.Estació- Av.Onze de Setembre amb el nou parc com a punt de trobada i accés.

Estratègia

1. Un equipament dins l’espai públic.
2. Un eix central d’accés, serveis i ventilació.
3. Il·luminació dual: a. Consultes il·luminades per façana/ b. Sales d’espera il·luminades per patis.
4. Les cobertes verdes s’integren en el verd.
 L’aterrassament del volum del nou CAP permet que la vegetació del parc colonitzi l’equipament.

Programa

Planta baixa
Planta primera
Planta segona
 Relació de l’eix central de patis i serveis amb les esperes de la planta 1. Al fons, el nou parc amb l’Ajuntament.
El pati central amb el sistema de lames mòbils permet crear un espai d’hivernacle l’aire del qual contribueix a atemperar l’aportació per a ventilació a l’hivern, garantint un millor rendiment de la instal·lació de climatització.