Biblioteca a Olesa

Ubicació: Olesa de Montserrat, Barcelona
Any: 2020
Superfície: 1750 m2
Estat: No construït

TELÓ DE FONS

Proposta no seleccionada per al concurs organitzat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la Diputació de Barcelona per a l’ampliació de la biblioteca Santa Oliva.

La nova biblioteca aprofita la seva posició dins la cèntrica illa verda d’equipaments municipals per integrar-s’hi a través d’una geometria sinuosa que incorpora l’edifici existent dins l’espai verd i genera un final de recorregut. El nou edifici crea un teló de fons que abraça el nou parc de la biblioteca. Alhora, és un volum que integra ja que no actua com a tercer edifici sinó com a unificador d’aquests tres per generar-ne un de sol. És una intervenció de caràcter social amb una distribució clarament intel·ligible, oberta i flexible que acull a les persones oferint-les un espai acollidor i accessible, preparat per al futur digital on el suport físic perd pes. És un edifici dissenyat des de paràmetres nZEB que alhora treballa en sinergia amb l’equipament de la Casa de Cultura aconseguint l’autosuficiència energètica.


  • Equip: Territori 24 i midori arquitectura
  • Col·laboradors: Xavier Saltó (Sostenibilitat)
L’ampliació de la biblioteca té una façana que dóna unitat al conjunt de la intervenció i que s’adapta a les diferents orientacions.
Aquesta s’integra dins l’àrea d’equipaments i de centralitat dins la ciutat.

L’edifici marca un final de recorregut dins l’illa verda d’Olesa.

Un nou volum de dues plantes s’extén per les dues bandes de l’equipament de manera que s’allibera espai públic i s’obre al parc.

Una nova pell protegeix de l’excés de radiació solar i dóna unitat a la totalitat de l’equipament i abraça l’espai públic.

Estratègia

1. Respectem els nivell actuals.

2. Minimitzem els enderrocs.

3. Creem un accés independent.

4. Retirem els espais privats als extrems.

5. Separació per fases.

6. Assignació de ratis per zona.

L’ampliació de la biblioteca delimita el nou parc que queda definit pel teló de fons.
Planta baixa. Connecta amb l’accés principal, distribueix espais i mira a l’espai públic.
Planta primera. Les dues plantes es relacionen a través de la doble alçada que mira cap a l’espai exterior.
Les dues plantes de l’ampliació queden relacionades a través de l’espai en doble alçada que mira cap a l’espai exterior.

Sostenibilitat i estratègia energètica

L’edifici s’adapta al clima d’Olesa de Montserrat amb puntes tèrmiques tant a l’estiu com a l’hivern en base a estratègies passives i actives.


Per garantir una estratègia global assoleixi un estàndard nZEB, s’ha modelat i testat la present proposta amb el programa HADES aplicant ja des de l’inici del projecte les decisions que ens perme-tran en fase d’obra assolir el màxim grau de certificació.