Concéntrico 07

Ubicació: Logroño, La Rioja
Any: 2021
Superfície: 10 m2
Estat: No construït

NEOROMANO

Proposta no seleccionada per al festival d’instal·lacions efímeres Concéntrico 07.

Projecte d’una instal·lació efímera a les Bodegas LAN utilitzant 33 panells de fusta de 1200x2000mm de Garnica Plywood.

L’estratègia consisteix en reconèixer i reconnectar els elements del paisatge a través d’una promenade lleugera i transparent. El camí es plega i s’eleva entre les vinyes per guiar fins el punt d’inici del pont Mantible. La continuïtat es llegeix a través dels arcs que arriben fins el punt d’inici. La secció estructural, igual que el recorregut del pont existent, queda girada 90º. Les peces de fusta que conformen la passarel·la es disposen en el sentit transversal i canvien de forma a mesura que es guanya alçada. L’estabilitat s’aconsegueix amb les 5 peces estructurals anclades al fonaments de formigó i que donen lloc als 4 arcs de 2,5m cadascun; la unió entre peces (17 per arc) es fa a través de cables tensors. S’optimitza el material a través del joc de mesures que permet produir, com a mínim, 2 peces per panell. En total, s’utilitzen 33 panells per a obtenir 68 peces d’arcs, 5 peces de muntants estructurals i 4 de passarel·la trepitjable.

La nova passarel·la es mostra com una continuïtat dels arcs pesats de pedra a través d’una estructura lleugera de fusta.

ENTRE FRONTERES

La instal·lació es troba en una línia de límit entre La Rioja i Euskadi. El riu és la frontera entre els dos territoris que abans quedaven units a través del pont Mantible. Ara, la nova passarel·la s’eleva fins el punt d’arrencada de l’antic pont i es recupera la connexió visual perduda.

La vista frontal dóna una imatge totalment diferent a través de la reproducció dels arcs en el sentit longitudinal.
Cada arc està format per costelles (peces de l’1 a la 17) i arcs estructurals (A0 fins E0). En total la passarel·la es composa de 73 peces.
Escandall de peces
Aprofitament de material

Muntatge dels arcs

Muntatge de la passarel·la

1. Col·locació de fonaments i posició dels arcs estructurals. Anclatge dels arcs als fonaments.

2. Col·locació dels 4 arcs prèviament muntats cargolant-los als seus corresponents arcs estructurals en ambdues bandes.

3. Col·locació de les 4 peces de passarel·la deslliçant-les entre la mossegada de les peces i de la tapa final de policarbonat.

La transparència de la instal·lació permet que la passarel·la es fongui en el paisatge